O projekcie

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa poprzez dokumentowanie zabytków kultury tradycyjnej ziemi kaliskiej przez samych mieszkańców.

Uczestnikami zadania są wolontariusze, w szczególności osoby będące swoistymi depozytariuszami lokalnych tradycji kultury ludowej takie jak: członkinie KGW, członkowie OSP,

opiekunowie izb pamięci, regionaliści, nauczyciele w szkołach wiejskich.

Wolontariusze wzięli udział w warsztatach, które wyposażyły ich w wiedzę na temat dokumentacji dziedzictwa i narzędzia badawcze.

Wolontariusze samodzielnie dokumentowali lokalne zabytki kultury tradycyjnej będące w posiadaniu mieszkańców w swoich wsiach.

Wyniki ich poszukiwań zamieściliśmy na stronie internetowej projektu w formie katalogu zabytków.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019. EtnoPolska.

  • MOZK - logo
  • Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego - logo
  • NCK - logo
Script logo